ΑΝΑΦΟΡΕΣ για Νόμους ή διατάγματα σε άλλα νομοθετήματα.


Στην παρούσα διαδικασία ερευνάται αλλά και ελέγχεται η αναφορά ή παρέμβαση (τροποποίησεις, καταργήσεις, προσθήκες κλπ) ενός νομοθετήματος σε παλαιότερα ή και νεώτερα νομοθετήματα. Η διαδικασία δεν λειτουργεί για ΥΑ λόγω της πολυπλοκότητος του αριθμού τους (ίσως λειτουργήσει στο μέλλον).Μεταγενέστερα μάλλον θα λειτουργήσει και για αναφορές σε νομοθετήματα κάποιου ΦΕΚ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ:
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ο νόμος 1256/1982 αναφέρεται ή παρεμβαίνει στην προ αυτού νομοθεσία, ενώ και η νεώτερη νομοθεσία αναφέρεται ή και παρεμβαίνει στον Ν.1256/82.
Όλες αυτές οι διασταυρούμενες αναφορές και παρεμβάσεις εμφανίζονται (στα μέτρα του εφικτού, αλλά με μεγάλο ποσοστό ευστοχίας) μέσω της παρούσης διαδικασίας η οποία συνιστά και τελικό υποχρεωτικό έλεγχο απο τον χρήστη προκειμένου να διασταυρώσει και να επαληθεύσει τις πληροφορίες της ΝΟΜΟΣ για το ενδεχόμενο εντοπισμού τυχόν ελλειπούς πληροφόρησης.