NOMOS INTRASOFT INTERNATIONAL

INTRACOM IT Services

INTRACOM HoldingsΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Μήνυμα προς όλους τους συνδρομητές της ΝΟΜΟΣ:

Λόγω εφαρμογής από 25/5/2018 του υπ’ αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σας παρακαλούμε, όπως και για τη δική σας ασφάλεια, η αποστολή αποφάσεων για εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ γίνεται αφού προηγηθεί ανωνυμοποίησή τους από εσάς (Διαγραφή ονοματεπωνύμου κλπ. στοιχείων των διαδίκων).
ΓΡΑΦΕΙΑ : Λεωχάρους 2 - 6ος Όροφος - Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
Username:
Σε κεφαλαία Λατινικά, χωρίς κενά(π.χ.POE10000)
 
Password:
 
Τηλ. 36.22.783, 36.38.904, 36.22.707 Fax: 36.38.166 E-mail : foroepi@poedoy.gr
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (κωδικός, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email και τυχόν αρ. ΑΦΜ και ΔΟΥ) τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στη ΝΟΜΟΣ μέσω της μεταξύ μας συμβάσεως ή της αιτήσεως ενεργοποίησης κωδικού με σκοπό α) την πρόσβαση και χρήση της ΝΟΜΟΣ, όπως και όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των από την σύμβαση υποχρεώσεών μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ.

Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Aθήνα
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πρόεδρος Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ.

Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Aθήνα
ΜΙΧΑΗΛ Η. ΠΙΕΡΗΣ
Πρόεδρος Φ.Ε.

Λεονάρισσο Καρπασίας - Αμμοχώστου (από το 1974 κατεχόμενο από τον Αττίλα)
Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα: Σιβόρων 28, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Υπευθ. Σύνταξης
Διαχειριστής
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων
Λογιστής
Μέλος
"
"
"
"
"
"
"
Πιερής
Κούπκας
Καραλιά
Μπασματζίδου
Γερονικολάου
Πιερής
Βισβίκης
Αδάμ Κόλλια
Αθανασάκη
Ακαλίδης
Γιαννιώτη
Ζιάγκα
Καρακώστα
Καραμάνος
Κουτσούκος
Μιχαήλ
Μιχάλης
Βασιλική
Ρεβέκα
Γιώργος
Μιχαήλ
Γιώργος
Άννα
Φωτεινή
Σταύρος
Ελένη
Ελένη
Έλλη
Χρήστος
Χρήστος
Παναγιωτόπουλος Νίκος,
Σαΐτης Ευθύμιος.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρρας Δ. Αθανάσιος
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Κολυβοδιάκου Ν. Μαρίνα
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Κουτσούκος Π. Χρήστος
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ: Κατσίπης Α. Ιωάννης
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: Σαΐτης Κ. Ευθύμιος
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: Σταυροπούλου Γ. Αικατερίνη
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Μενούνου Η. Μαρία, Αδάμ Κόλλια Άννα
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ: Χατζηπαναγιώτου Α. Ευανθία
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Μαυρίδου Χαρά
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Κωνσταντινίδου Ι. Δέσποινα
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Λεγάκη Ε. Παρασκευή
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Παπαδόπουλος Ν. Τιμολέων, Φάκος Κ. Γεώργιος, Γιαννακούλιας Α. Γεώργιος
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Πιλάλης Π. Οδυσσέας
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Τσουπλάκης Ε. Μενέλαος
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Θεοδώρου Λ. Βασίλειος
Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Μπόλκας Ε. Σπυρίδων
Δ.1 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΔΟΕ): Πιτιακούδης Χρ. Δημήτρης
Δ.2 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΣΔΟΕ): Κυριαζόπουλος Δ. Χρίστος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ :
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Παπαδάκης Α. Σπύρος, Τσοουρού-Μάγια Δ. Ιωάννα, Καρκούλια Θ. Δήμητρα, Ράλλη Ι. Μαρία
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρτσινεβέλου Στ. Μαρία, Ανδριώτης Ι. Χρήστος - Γεώργιος, Λασκαρίδης Π. Γεώργιος, Λάμπρου Γρ. Χριστίνα
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Α: Κουτσούκος Π. Χρήστος • Τμήμα Β: Βρέντζου Μ. Ελένη • Τμήμα Γ: Ντέρτσου Μ. Δήμητρα
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τμήμα Α: Ευλιάτου Α. Σταυρούδα • Τμήμα Β: Λιάκος Α. Κωνσταντίνος • Τμήμα Γ: Πούλη Κ. Δήμητρα • Τμήμα Δ: Λυμέρης Α. Ιωάννης • Τμήμα Ε: Στάντζου Π. Μαρία • Τμήμα ΣΤ: Κοψιά Μ. Ιωάννα • Αντωνόπουλος Στέλιος, Μητσιλιού Αθηνά, Παπανδριανού Βασιλική
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Α (Φυσικών Προσώπων): Σαφαρής Γ. Αθανάσιος, Παπαγιάννης Αχ. Δημήτριος, Παναγοπούλου Κ. Κωνσταντίνα, Γιοβά Γ. Βίκυ • Τμήμα Β (Νομικών Προσώπων): Ηλιοκαύτου Δ. Μαριάννα, Χαπίδης Χρ. Ματθαίος, Πλάνη Γ. Ειρήνη • ΜΣΚΚ: Δόσης Σ. Ελευθέριος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Φραγκούλη Ε. Ελένη, Καρύδη Δ. Δέσποινα
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΠΑ: Καρύδα Αικατερίνη, Μπούρα Γ. Γεωργία, Αθανασάκη Α. Φωτεινή, Κουνάδης Γ. Χαράλαμπος, Στάθη Αντωνία, Σδρόλια Δ. Δέσποινα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ: Παπαδοπούλου Ειρήνη
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τμήμα Α: Αδάμ-Κόλλια Β. Άννα • Τμήμα Β: Τίγκα Λ. Αικατερίνη
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα Α: Τζιλίνη Ε. Ελένη • Τμήμα Β: Χουζούρη Κ. Στυλιανή • Τμήμα Γ: Παναγιωτοπούλου Σπ. Αγγελική • Τμήμα Δ: Παναγοπούλου Παναγιώτα • Τμήμα Ε: Παναγιώτου Σπ. Ελένη • Διαχείριση: Γιοβανίδης Δ. Νικόλαος
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ακριτίδου Μερόπη, Μπινιάρης Χρήστος, Δριστέλας Δ. Αθανάσιος
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Α: Ιωαννίδου Άννα • Τμήμα Β: Λυκούδη Αγγελική • Τμήμα Γ: Στάμος Δημήτριος • Τμήμα Δ: Ζαφειράτου Σοφία
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Α: Ακαλίδης Σταύρος • Τμήμα Β: Στάππα Φωτεινή • Τμήμα Γ: Κουτουλάκου Αικατερίνη • Τμήμα Δ: Ντασκαγιάννης Μιχαήλ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Α1: Σταυρίδης Κ. Γεώργιος • Τμήμα Α2: Καμπόσος Γ. Ιωάννης • Τμήμα Α3: Μαρτίνη Α. Άννα • Τμήμα Α4: Καφήρας Π. Γεώργιος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τμήμα Α: Δρ Γλύκου Δ. Ιωάννα • Τμήμα Β: Πιτένη Ε. Σμαράγδα • Τμήμα Γ: Νταρλαδήμα Γ. Χρυσάνθη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τμήμα Α: Μπέκος Ν. Δημήτρης • Τμήμα Β: Μαντέλου Δ. Βασιλική • Κατσούλας Π. Αντώνιος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Δ: Μπουρουτζόγλου Λ. Ισαάκ • Τμήμα Ε: Αντωνοπούλου Ι. Χριστίνα
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α Τμήμα-Προγραμματισμού & Μεθοδολογίας: Χατζηπαντελή Σ. Παναγιώτα • Β Τμήμα-Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων: Τσιγγέλη Γ. Αγγελική • Γ Τμήμα-Αξιολόγησης και Παρακολούθησης: Αντώνακας Π. Νικόλαος • Δ Τμήμα-Εσωτερικών Ελέγχων, Θεσ/νίκη: Ξενοκράτη Β. Αναστασία • Ρούσκα Ζωή (Οικονομική Επιθεωρήτρια)
Δ.2 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΣΔΟΕ)
Τμήμα Α: Γρηγοριάδης Γρηγόριος • Τμήμα Β: Κατσίπης Ιωάννης • Τμήμα Γ: Τσόλκας Νικόλαος • Τμήμα Δ: Τσίρκα Παναγιώτα
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Γιάννης Κ. Καρούζος (δικηγόρος-εργατολόγος)

Ομάδα Νέων Συναδέλφων:
Κυριάκου Κώστας, Πατίδης Αντώνιος, Σταμούλης Κ. Δημήτρης, Παπαδάτου Β. Αιμιλιάννα, Αθανασιάδης Α. Δημήτρης, Πουλιανίτης Δημήτρης.

Τακτικοί Συνεργάτες για Επιστημονικά Θέματα:
Μιχαήλ Η. Πιερής, Καραμάνος Δ. Χρήστος, Αδάμ-Κόλλια Άννα, Λεβάκου Π. Τατιάνα, Ακαλίδης Γ. Σταύρος, Κουτσούκος Π. Χρήστος, Μανουσάκης Γ. Ιωάννης, Χαπίδης Χρ. Ματθαίος, Τρυποσκούφης Γ. Θεόδωρος, Μπάλκος Θ. Γεώργιος, Παπαδόπουλος Β. Γεώργιος, Ιζδράς Γ. Ανέστης, Μπράχος Πέτρος.

Επίτιμοι Συνεργάτες:
Χατζάκης Κ. Γεώργιος, Ιωάννου Α. Βασίλειος, Τάτση Ηρ. Βάσω, Μελάς Δ. Χρήστος, Γαραντωνάκης Γ. Ιωάννης, Μεσσήνη Θ. Θεοδώρα, Σαπλαμίδης Β. Γεώργιος.
ΝΟΜΙΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΝΟΜΟΣ):
Νικόλαος Τζωρτζόπουλος
, Μέλος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δρ. ΕMΠ, INTRASOFT INTERNATIONAL, nomos@intrasoft-intl.com

Συνδέσεις & Νομικά προβλήματα : 6994830-2 FAX :6920560
Γραμματεία : Ηρώ Κρούστη
Τεχνική Υποστήριξη :Μισσύρης Γεώργιος,210-6672312