NOMOS INTRASOFT INTERNATIONAL

INTRACOM IT Services

INTRACOM Holdings


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Η ΝΟΜΟΣ από 18/3/2019 λειτουργεί σε ΝΕΟ προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον (ταχύτατος και ισχυρότατος κεντρικός Η/Υ, νέο προηγμένο λειτουργικό σύστημα βάσης δεδομένων).

ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
α) Διασύνδεση (Links) της Νομολογίας με τις κρίσιμες, για την απόφαση, διατάξεις νόμων
β) Διασύνδεση (Links) όλων των νομοθετημάτων στη Νομοθεσία
γ) Επανακαθορισμός και σημαντική βελτίωση στην αναζήτηση των συναφών αποφάσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:
ΤΡΑΠΕΖΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Λεωχάρους 2 - 6ος Όροφος - Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
Username:
Σε κεφαλαία Λατινικά, χωρίς κενά(π.χ.POE10000)
 
Password:
 
Τηλ. 36.22.783, 36.38.904, 36.22.707 Fax: 36.38.166 E-mail : foroepi@poedoy.gr
 
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Μήνυμα προς όλους τους συνδρομητές της ΝΟΜΟΣ:
Λόγω εφαρμογής από 25/5/2018 του υπ’ αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σας παρακαλούμε, όπως και για τη δική σας ασφάλεια, η αποστολή αποφάσεων για εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ γίνεται αφού προηγηθεί ανωνυμοποίησή τους από εσάς (Διαγραφή ονοματεπωνύμου κλπ. στοιχείων των διαδίκων).
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (κωδικός, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email και τυχόν αρ. ΑΦΜ και ΔΟΥ) τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στη ΝΟΜΟΣ μέσω της μεταξύ μας συμβάσεως ή της αιτήσεως ενεργοποίησης κωδικού με σκοπό α) την πρόσβαση και χρήση της ΝΟΜΟΣ, όπως και όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των από την σύμβαση υποχρεώσεών μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ.

Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Aθήνα
ΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πρόεδρος Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ.

Λεωχάρους 2, Τ.Κ. 105 62 Aθήνα
ΜΙΧΑΗΛ Η. ΠΙΕΡΗΣ
Πρόεδρος Φ.Ε.

Λεονάρισσο Καρπασίας - Αμμοχώστου (από το 1974 κατεχόμενο από τον Αττίλα)
Μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα: Σιβόρων 28, Τ.Κ. 111 42 Αθήνα

Διοικούσα Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Μιχαήλ Η. Πιερής

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Κούπκας Γ. Μιχάλης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     Καραλιά Χρυσ. Βασιλική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                           Γερονικολάου A. Γιώργος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ              Μπασματζίδου Χρ. Ρεβέκα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ       Μιχαήλ Η. Πιερής

ΛΟΓΙΣΤΗΣ                                 Βισβίκης Δ. Γιώργος

ΜΕΛΗ:

Αδάμ Κόλλια Β. Άννα, Αθανασάκη Α. Φωτεινή, Ακαλίδης Γ. Σταύρος, Γιαννιώτη Αχ. Ελένη, Ζιάγκα Ε. Ελένη, Καρακώστα Κ. Έλλη, Καραμάνος Δ. Χρήστος, Κουτσούκος Π. Χρήστος, Κυριακού Ο. Κων/νος, Μανάρα Γ. Ζαφειρία, Χρήστου Κ. Αθανάσιος

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:    

Παναγιωτόπουλος Γ. Νίκος, Σαΐτης Κ. Ευθύμιος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ:  Μάρρας Δ. Αθανάσιος

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:  Κολυβοδιάκου Ν. Μαρίνα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ:  Ανδριώτης Χρήστος

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:  Ντεντοπούλου Χριστίνα

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:  Κουτσούκος Π. Χρήστος

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ:  Κατσίπης Α. Ιωάννης

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:  Ηλιοκαύτου Δ. Μαριάννα

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ:  Σταυροπούλου Γ. Αικατερίνη

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ:  Μενούνου Η. Μαρία, Αδάμ Κόλλια Άννα

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ:  Χατζηπαναγιώτου Α. Ευανθία

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  Μαυρίδου Χαρά

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Λεγάκη Ε. Παρασκευή

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:  Παπαδόπουλος Ν. Τιμολέων, Φάκος Κ. Γεώργιος, Γιαννακούλιας Α. Γεώργιος

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:  Πιλάλης Π. Οδυσσέας

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Τσουπλάκης Ε. Μενέλαος

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αντωνοπούλου Ιωαν. Χριστίνα

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:  Κωνσταντινίδου Μαρία

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Βασάλος Ι. Ευάγγελος

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ:  Γρηγοριάδης Α. Γρηγόρης

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Λόη Κ. Μαρία - Χριστίνα, Τσουρού-Μάγια Δ. Ιωάννα, Ράλλη Ι. Μαρία

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Σαρδέλη Καλυψώ, Παρτσινεβέλου Στ. Μαρία, Σάλλας Φώτιος, Λασκαρίδης Π. Γεώργιος, Τσέτσου Γεωργίου

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Α: Κουτσούκος Π. Γεώργιος • Τμήμα Β: Βρέντζου Μ. Ελένη • Τμήμα Γ: Ντέρτσου Μ. Δήμητρα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τμήμα Α: Σγουρός Χαρίδημος • Τμήμα Β: Φούντα Βασιλική • Τμήμα Γ: Τρυποσκούφης Θεόδωρος • Τμήμα Δ: Σιάκουλη Αγγελική • Τμήμα Ε: Πάστρα Αικατερίνη • Τμήμα ΣΤ: Μπουζουνιεράκη Αικατερίνη

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Α (Φυσικών Προσώπων): Σαφαρής Γ. Αθανάσιος, Παπαγιάννης Αχ. Δημήτριος, Δασουράς Ι. Βασίλειος, Μήλιου Χρυσάνθη, Παναγοπούλου Κ. Κωνσταντίνα, Γιοβά Γ. Βίκυ • Τμήμα Β (Νομικών Προσώπων): Ηλιοκαύτου Δ. Μαριάννα, Χαπίδης Χρ. Ματθαίος, Φανάρα Ν. Φωτεινή, Κακλαμάνης Κ. Θεόδωρος • Τμήμα Γ (Φόρου Πλοίων & Ναυτιλιακών Εταιρειών): Δόσης Σ. Ελευθέριος

ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Φραγκούλη Ε. Ελένη, Καρύδη Δ. Δέσποινα

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΠΑ: Καρύδα Αικατερίνη, Αθανασάκη Α. Φωτεινή, Κουνάδης Γ. Χαράλαμπος, Νίκος Ι. Σαϊτάνης, Γιώργος Στ. Αναγνωστόπουλος, Τατιάνα Γ. Σφελινιώτη, Αιμιλία Ι. Κατρινάκη,   ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ: Καραχάλιου Κ. Σοφία

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

Τμήμα Α: Αδάμ-Κόλλια Β. Άννα • Τμήμα Β: Τίγκα Λ. Αικατερίνη

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Τμήμα Α: Τζιλίνη Ε. Ελένη • Τμήμα Β: Χουζούρη Κ. Στυλιανή • Τμήμα Γ: Παναγιωτοπούλου Σπ. Αγγελική • Τμήμα Δ: Κωνσταντινίδου Ι. Δέσποινα • Τμήμα Ε: Παναγιώτου Σπ. Ελένη • Διαχείριση: Γιοβανίδης Δ. Νικόλαος

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ακριτίδου Μερόπη, Κόφφα Ευαγγελία, Κίσσα Αποστολία, Δριστέλας Δ. Αθανάσιος

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τμήμα Α: Ακαλίδης Σταύρος • Τμήμα Β: Καραγκούνη Σπυριδούλα • Τμήμα Γ: Κουτουλάκου Αικατερίνη • Τμήμα Δ: Ντασκαγιάννης Μιχαήλ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τμήμα Α1: Σταυρίδης Κ. Γεώργιος • Τμήμα Α2: Καμπόσος Γ. Ιωάννης • Τμήμα Α3: Μαρτίνη Α. Άννα

Τμήμα Α4: Καφήρας Π. Γεώργιος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τμήμα Α: Δρ Γλύκου Δ. Ιωάννα • Τμήμα Β: Πιτένη Ε. Σμαράγδα • Τμήμα Γ: Νταρλαδήμα Γ. Χρυσάνθη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Α: Πανόπουλος Ξενοφών• Τμήμα Β: Μαντέλλου Δ. Βασιλική • Τμήμα Γ: Μπίσσας Δημήτριος

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Δ: Σαμόλης Αιμίλιος • Τμήμα Ε: Αντωνοπούλου Χριστίνα

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α Τμήμα-Μεθοδολογίας & Σχεδιασμού: Πασσά Τριάδα (Οικονομική Επιθεωρήτρια) • Β Τμήμα-Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων: Ρούσκα Ι. Ζωή (Οικονομική Επιθεωρήτρια) • Γ Τμήμα-Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εσωτερικών Ελέγχων: Παυλοπούλου Αικατερίνη (Οικονομική Επιθεωρήτρια) • Δ Τμήμα-Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, Θεσ/νίκη: Ξενοκράτη Β. Αναστασία (Οικονομική Επιθεωρήτρια)

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τμήμα Α: Ευδαίμων Κων/να • Τμήμα Β: Δούρος Χρήστος • Τμήμα Γ: Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος • Τμήμα Δ: Βελιούρη Χάιδω

ΕΡΓΑΤΙΚΑ:  Γιάννης Κ. Καρούζος (δικηγόρος-εργατολόγος)

 

Ομάδα Νέων Συναδέλφων:

Κυριάκου Κώστας, Πατίδης Αντώνιος, Σταμούλης Κ. Δημήτρης, Παπαδάτου Β. Αιμιλιάννα, Αθανασιάδης Α. Δημήτρης, Πουλιανίτης Δημήτρης.

 

Τακτικοί Συνεργάτες για Επιστημονικά Θέματα:

Μιχαήλ Η. Πιερής, Βασιλική Χρυσ. Καραλιά, Καραμάνος Δ. Χρήστος, Αδάμ-Κόλλια Άννα, Λεβάκου Π. Τατιάνα, Ακαλίδης Γ. Σταύρος, Κουτσούκος Π. Χρήστος, Μανουσάκης Γ. Ιωάννης, Χαπίδης Χρ. Ματθαίος, Τρυποσκούφης Γ. Θεόδωρος, Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, Μπάλκος Θ. Γεώργιος, Σωπασουδάκης Μιχαήλ, Μητσιλιού Αθηνά, Αντωνόπουλος Στέλιος.

 

Επίτιμοι Συνεργάτες:

Χατζάκης Κ. Γεώργιος, Ιωάννου Α. Βασίλειος, Μελάς Δ. Χρήστος, Γαραντωνάκης Γ. Ιωάννης, Μεσσήνη Θ. Θεοδώρα, Σαπλαμίδης Β. Γεώργιος.

ΝΟΜΙΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΝΟΜΟΣ):
Νικόλαος Τζωρτζόπουλος
, Μέλος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Δρ. ΕMΠ, INTRASOFT INTERNATIONAL, nomos@intrasoft-intl.com

Συνδέσεις & Νομικά προβλήματα : 6994830-2 FAX :6920560
Γραμματεία : Ηρώ Κρούστη
Τεχνική Υποστήριξη :Μισσύρης Γεώργιος,210-6672312