ΤΕΕ/ΝΟΜΟΣ (Για μέλη του ΤΕΕ)

Ιδρυτής από το 1990:

Νικόλαος Τζωρτζόπουλος

τ.μέλος Νομικού Συμβουλίου του κράτους, Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Προϊσταμένη της ΝΟΜΟΣ:

Βασιλεία Παπανίκου

Δικηγόρος, με τη συνεργασία της ομάδας Δικηγόρων - Νομικοπληροφορικών της ΝΟΜΟΣ.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΒΑΣΗ CELEX)
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ
Μήνυμα προς όλους τους συνδρομητές της ΝΟΜΟΣ: Λόγω εφαρμογής από 25/5/2018 του υπ’ αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, σας παρακαλούμε, όπως και για τη δική σας ασφάλεια, η αποστολή αποφάσεων για εισαγωγή στη ΝΟΜΟΣ γίνεται αφού προηγηθεί ανωνυμοποίησή τους από εσάς (Διαγραφή ονοματεπωνύμου κλπ. στοιχείων των διαδίκων). ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γνωστοποίηση της Απορρόφησης της NOMOS και της INTRACOM IT SERVICES από την INTRASOFT INTERNATIONAL με έδρα το Λουξεμβούργο

Το Ιστορικό (Profile) της INTRASOFT INTERNATIONAL και Σημαντικά Έργα (κυρίως της Ευρωπαικής Ένωσης) Α ISO της INTRASOFT INTERNATIONAL και της NOMOS