ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΣ

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ της NETCOMPANY-INTRASOFT αποτελεί κατά κοινή ομολογία της κοινωνίας των χρηστών το πιο έγκυρο και αξιόπιστο μέσο νομικής πληροφόρησης στη χώρα μας από το 1994, που τέθηκε σε πρώτη λειτουργία. Το σύστημα είχε αναπτυχθεί αρχικά σε υπολογιστές VAX με λειτουργικό WMS και FTRS το TOPIC. Το έτος 1998 έγινε μετασχηματισμός και ανασχεδίαση του συστήματος προκειμένου να λειτουργήσει σε περιβάλλον INTERNET με μετάπτωση των δεδομένων στο νέο περιβάλλον.

Το έτος 2008 έγινε ριζικός ανασχεδιασμός και μετατροπή σε εντελώς σύγχρονο και εξελιγμένο τεχνολογικά και λειτουργικά περιβάλλον. Έκτοτε μέσω διαδοχικών εκδόσεων του προγράμματος έρευνας εισάγονται συνεχώς βελτιώσεις και νέες λειτουργίες, ενώ υπάρχει συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού (κεντρικό σύστημα, δίκτυα κλπ.).

Η ΝΟΜΟΣ από 18/3/2019 λειτουργεί σε ΝΕΟ προηγμένο τεχνολογικά περιβάλλον (ταχύτατος και ισχυρότατος κεντρικός Η/Υ, νέο προηγμένο λειτουργικό σύστημα βάσης δεδομένων).

Οι μαζικές εγγραφές συνδρομητών, από την πρώτη κιόλας μέρα της λειτουργίας της, και η περαιτέρω σταδιακή αύξηση του αριθμού των χρηστών έχουν καθιερώσει τη ΝΟΜΟΣ ως την πλέον αυθεντική και πρωτότυπη πηγή νομικής πληροφόρησης.

Οι συνδρομητές της, χωρίς να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αντλούν τις πληροφορίες που χρειάζονται άμεσα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των πολύωρων ή πολυήμερων, και συχνά άκαρπων ερευνών σε βιβλιοθήκες, αρμόδιους φορείς, κλπ.

Η πλήρης και καθολική πλέον αναγνώριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και νομικών πληροφοριών της ΝΟΜΟΣ προς το νομικό κόσμο της χώρας, τη Δημόσια Διοίκηση και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οδήγησε στη σταδιακή πλήθυνση των χρηστών της, με συνέπεια αυτοί να ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, κλπ.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.

Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.

Νομική αρθρογραφία αποδελτιωμένη σε περιλήψεις από νομικά περιοδικά (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών.

Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η INTRASOFT/ΝΟΜΟΣ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί την εξειδικευμένη Τράπεζα Πληροφοριών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ που έχει δημιουργηθεί από την ΠΟΕ ΔΟΥ και λειτουργεί σε ΣΔΟΕ, ΔΟΥ, λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με χρήστες Εφοριακούς, Φοροτεχνικούς, Λογιστές κλπ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Aπό τα μέσα του 2003 λειτουργεί η εξειδικευμένη Βάση Δεδομένων ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ προς χρήση των Συμβολαιογράφων όλης της Ελλάδος μετά σύμβαση με την Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

ΝΟΜΟΣ (για μηχανικούς)

Εξειδικευμένη βάση νομικών δεδομένων για χρήση από τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Απόδειξη της καθολικής καταξίωσης της ΝΟΜΟΣ ως του πλέον πλήρους, έγκυρου και αξιόπιστου μέσου νομικής πληροφόρησης, λόγω του εντατικού και συστηματικού εμπλουτισμού των πληροφοριών και της νομικής τους επεξεργασίας, συνιστά η συνεχής προσχώρηση στο σύστημα της ΝΟΜΟΣ των κάτωθι φορέων όπως και μεγάλων και μικρών Δικηγορικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • Βουλή των Ελλήνων - Γραφείο του Πρωθυπουργού
 • Ολα τα Υπουργεία (Νομικές Υπηρεσίες και διάφορες Διευθύνσεις)
 • Το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών & μεγάλος αριθμός από τις ΔΕΚΟ, Οργανισμούς και ΝΠΔΔ
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο κλπ.)
 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Πληθώρα Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και ΝΠΙΔ από το κέντρο και την περιφέρεια
 • Περιφέρειες και ΟΤΑ
 • Κεντρικά Οργανα της Ε.Ε. (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ΔΕΚ, Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ)

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 • Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος
 • Ενωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος
 • Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος
 • Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
 • Εθνική Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

 • Χιλιάδες χρήστες δικηγόροι από την Αθήνα
 • Το σύνολο σχεδόν των Δικηγορικών Συλλόγων μέσω συμβάσεων των Συλλόγων ή μεγάλες ομάδες δικηγόρων