ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1994

Ιδρυτής από το 1990:
Νικόλαος Τζωρτζόπουλος
, τ.μέλος Νομικού Συμβουλίου του κράτους, Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Προϊσταμένη της ΝΟΜΟΣ:
Βασιλεία Παπανίκου
, Δικηγόρος, με τη συνεργασία της ομάδας Δικηγόρων - Νομικοπληροφορικών της ΝΟΜΟΣ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ελληνική Νομοθεσία

Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.

Νομολογία & Νομική Αρθρογραφία

Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.

Νομική αρθρογραφία αποδελτιωμένη σε περιλήψεις από νομικά περιοδικά (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών.

Δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης

Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.
intrasoft

Γνωστοποίηση της Απορρόφησης της NOMOS και της INTRACOM IT SERVICES από την INTRASOFT INTERNATIONAL με έδρα το Λουξεμβούργο

Το Ιστορικό (Profile) της INTRASOFT INTERNATIONAL και Σημαντικά Έργα (κυρίως της Ευρωπαικής Ένωσης) Α ISO της INTRASOFT INTERNATIONAL και της NOMOS